[1]
J. Wierzejska, „Krajobraz rodzimy. Środkowe i Wschodnie Karpaty w polskim dyskursie turystycznym i krajoznawczym lat 1918–193”9, pflit, nr 9(12) cz.1, s. 33-62, lip. 2019.