[1]
K. Jobst, „Krajobraz sakralny i mityczny. Krym w kontekście wschodnioeuropejski”m, pflit, nr 9(12) cz.1, s. 11-32, lip. 2019.