Tomkowski, J. (2022) Dylematy autora antologii, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 261-273. doi: 10.32798/pflit.884.