Całek, A. (2022) Wołanie anioła i milczenie poety: «Modlitwa» Cypriana Norwida w kontekście psychologii procesu twórczego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 293-315. doi: 10.32798/pflit.883.