Zwierzyński, L. (2022) „Podwójny splot. Norwida poetyka myślenia otwarteg”o, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 317-336. doi: 10.32798/pflit.882.