Kuran, M. (2022) Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 61-82. doi: 10.32798/pflit.827.