Stachura-Lupa, R. (2022) O antologizowaniu w drugiej połowie XIX wieku (na marginesie antologii Władysława Bełzy), Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 113-130. doi: 10.32798/pflit.774.