Potkański, J. (2022) Niedokończona psychoza Witolda Gombrowicza, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 387-401. doi: 10.32798/pflit.773.