Piechota, D. (2022) «Puszcza jodłowa» Stefana Żeromskiego w świetle tradycji przyrodopisarskiej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 373-386. doi: 10.32798/pflit.756.