Grzegorzewska, M. (2022) „Bukiety kwiatów w rozkwicie. Kanon i antologia według Harolda Bloom”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (12 (15), s. 99-112. doi: 10.32798/pflit.749.