Siermińska, A. (2021) Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 243-258. doi: 10.32798/pflit.624.