Dąbrowicz, E. (2021) „Stulecie Tyrmanda. Cezura w biografii publicznej pisarz”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 223-240. doi: 10.32798/pflit.616.