Ławski, J. (2021) „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego – czarny romantyzm spoza modelu «antagonizmu wieszczów», Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 349-363. doi: 10.32798/pflit.606.