Seweryn, D. (2021) „Dwa przełomy. Wilhelm Dilthey i historycznokulturowe przesłanki science war”s, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 59-80. doi: 10.32798/pflit.603.