Węgrzyn, I. (2021) „Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplic”y, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 161-182. doi: 10.32798/pflit.602.