Dybizbański, M. (2021) Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 182-202. doi: 10.32798/pflit.597.