Karasińska, M. (2021) „W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramat”u, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 275-291. doi: 10.32798/pflit.595.