Osuch, M. (2021) „„Lepiej byś był w domu siedział. ” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła «Sierotki» jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieł”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 295-313. doi: 10.32798/pflit.587.