Czarnecki, J. (2020) Muzycznoliteracki agon tożsamości: «Konrad Wallenrod», Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (10 (13), s. 227-241. doi: 10.32798/pflit.572.