Bystrzak, M. (2021) „Słowacka post-przeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnyc”h, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 81-92. doi: 10.32798/pflit.556.