Majerek, R. (2021) Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 93-106. doi: 10.32798/pflit.555.