Bartnikowska-Biernat, M. (2021) „Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Boloni”i, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 365-375. doi: 10.32798/pflit.549.