Pietras, W. (2021) Wers na pograniczach wersologii, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 259-273. doi: 10.32798/pflit.541.