Horeczy, A. (2021) Początki humanizmu w Polsce – problemy z cezurą, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 31-43. doi: 10.32798/pflit.536.