Cieślak, R. (2019) „Italia jako doświadczenie wzrokowe. Pochwała podróży i odkrywanie obrazów w poezji Zbigniewa Herbert”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 57((2), s. 237-255. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/318 (Udostępniono: 19lipiec2024).