Budrewicz, T. (2019) Polscy rycerze krzyża we Włoszech w XIX wieku, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 57((2), s. 115-134. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/310 (Udostępniono: 19lipiec2024).