Jeż, T. (2021) O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), s. 45-58. doi: 10.32798/pflit.254.