Pająk, P. (2019) Przemiana martwego w żywe w balladach Karela Jaromíra Erbena, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (3(6) cz.2), s. 309-329. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/251 (Udostępniono: 19lipiec2024).