Drzewiecka, E. (2014) Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 435-453. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/225 (Udostępniono: 9luty2023).