Boguska, A. (2014) „W kręgu dwudziestowiecznej dystopii. O czytaniu powieści «Otok snova» Damira Miloš”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 417-433. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/224 (Udostępniono: 9luty2023).