Garbol, T. (2014) «Œconomia divina» Czesława Miłosza jako projekt dystopii, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 383-396. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/222 (Udostępniono: 9luty2023).