Piwowarczyk, A. (2014) „Przestrzeń i tożsamość. Różne wymiary dystopii w powieściach «Uroda życia» Stefana Żeromskiego i W oczach Zachodu Josepha Conrad”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 363-382. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/221 (Udostępniono: 22marzec2023).