Nabiałek, M. (2014) „Teatr wyobrażony. Funkcja dystopii w «Śnie srebrnym Salomei» Juliusza Słowackieg”o, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 345-362. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/220 (Udostępniono: 28styczeń2023).