Rot-Buga, E. (2014) „«Szczęśliwe niegdy ruskie [. ] kraje» − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielone”j, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 307-332. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/218 (Udostępniono: 7czerwiec2023).