Kudyba, W. (2014) Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 279-290. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/216 (Udostępniono: 9luty2023).