Pieniążek-Markowić, K. (2014) „Bośnia − hortus horridus. Obraz Bośni w podróżach franciszkanów Grgi Marticia i Ivana Frano Jukici”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 263-278. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/215 (Udostępniono: 5czerwiec2023).