Pająk, P. (2014) „Ojczyzna i siedziba Drakuli, czyli złe miejsce w Europi”e, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 239-261. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/214 (Udostępniono: 2październik2023).