Michalski, P. (2014) Dystopie Philipa Larkina, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 177-192. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/210 (Udostępniono: 28marzec2023).