Makuch, D. (2014) Stefana Buszczyńskiego «Rękopis z przyszłego wieku» − granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 159-176. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/209 (Udostępniono: 9luty2023).