Abramowicz, M. (2014) Aksjologiczny wymiar przestrzeni w starofrancuskiej literaturze dworskiej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 127-139. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/207 (Udostępniono: 19kwiecień2024).