Linde-Usiekniewicz, J. i Nalewajko, P. (2014) „[Dialog i komentarze narracyjne w prozie: opowiadanie Gabriela Garcíi Márqueza “Buen viaje, señor presidente” i jego polskich tłumaczeniach”], Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 109-126. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/206 (Udostępniono: 5czerwiec2023).