Górska-Szkop, B. (2014) Magazyny osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława Prusa, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), s. 47-67. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/203 (Udostępniono: 28styczeń2023).