Wierzejska, J. (2015) „«Europa zjednoczy się w rybie». Uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycz”a, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 533-550. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/200 (Udostępniono: 28styczeń2023).