Szargot, M. (2015) Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 521-532. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/199 (Udostępniono: 28styczeń2023).