Samsel, K. (2015) Rzeki w «Królu-Duchu», Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 479-505. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/196 (Udostępniono: 28styczeń2023).