Ławski, J. (2015) Rzeka w czarnoromantycznym imaginarium: «Zamek kaniowski» Seweryna Goszczyńskiego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 455-478. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/195 (Udostępniono: 22marzec2023).