Budrewicz, A. (2015) „[Rzeka miejska u Dickensa, Dostojewskiego i Prusa”], Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 407-425. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/192 (Udostępniono: 28marzec2023).