Wójcik, T. (2015) Wisła Czesława Miłosza (widzenia poetyckie), Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 393-404. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/191 (Udostępniono: 9luty2023).