Krysowski, O. (2015) Nil Słowackiego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 357-375. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/189 (Udostępniono: 9luty2023).