Kalinowski, D. (2015) Odra − rzeka życzeń, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 335-356. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/188 (Udostępniono: 28styczeń2023).